Korišćenje excel fajlova za upravljanje proizvodima

Dakk

Korišćenje excel fajlova za upravljanje proizvodima

Korišćenje excel fajlova za upravljanje proizvodima

U okviru ovog dela korisničkog uputstva opisano je kako se preko excel fajlova mogu uneti na brži način proizvodi u listu, uvesti popusti za proizvode, uvesti provizije, uvesti opisi proizvoda kao i izvršiti izvoz proizvoda u excel.

Uvoz popusta za proizvode

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: U gornjem desnom uglu potrebno je kliknuti na prečicu Uvoz popusta za proizvode. Radi lakšeg snalaženja, na slici je prikazano gde se nalazi prečica za kreiranje popusta za proizvode:

Korak 3: Klikom na prečicu prikazanu na slici, prikazuje se modal čija polja je potrebno popuniti kako bi se izvršio uvoz popusta za proizvode:

Polja koja je potrebno popuniti objašnjena su u daljem tekstu.

 • Katalog - Polje u okviru kog se bira katalog u kom se nalaze proizvodi za koje je potrebno kreirati popust. Polje je obavezno.
 • Tip računanja - U okviru ovog polja je potrebno izabrati tip računanja cene. Potrebno je izabrati jedan od dva tipa:
  • Izračunaj cenu na osnovu popusta - ukoliko se u okviru excel tabele nalazi visina popusta
  • Izračunaj cenu na osnovu cene - ukoliko se u okviru excel tabele nalazi isnos krajnje cene
 • Type price calculation - u okviru ovog polja je potrebno odabrati jednu od dve opcije:
  • Izračunaj popust na osnovu cene
  • Izračunaj popust na osnovu stare cene
 • Izaberi fajl - u okviru ovog polja je potrebno izabrati i uploadovati excel fajl sa popustima na server. Nakon klika na dugme sačuvaj, popust će se primeniti na proizvode koji se nalaze u okviru postavljenog excel fajla.
Napomena: Excel faj se kreira na sledeći način:
                    - Prva kolona predstavlja šifre proizvoda koje treba staviti na popust
                    - Druga kolona predstavlja sam popust.
Popust se unosi samo u okviru cifre. Dakle ako je popust 10% uneće se samo cifra 10 bez simbola procenta.
Napomena: Fajl za uvoz popusta ne sme imati prazne redove ili kolone! Primer ispravno kreiranog excel fajla možete preuzeti na linku.

Uvoz proizvoda u listu

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: U gornjem desnom uglu potrebno je kliknuti na prečicu Uvoz proizvoda u listu. Radi lakšeg snalaženja, na slici je prikazano gde se nalazi prečica na koju je potrebno kliknuti kako bi se izvršio uvoz proizvoda u listu.

Korak 3: Klikom na dugme prikazano na slici, prikazuje se modal čija polja je potrebno popuniti kako bi se izvršio uvoz proizvoda u listu:

Polja koja je potrebno popuniti objašnjena su u daljem tekstu.

 • Način unosa proizvoda u listi - Polje u okviru kog se bira način unosa proizvoda u listu. Moguće je odabrati neki od sledećih načina:
  • izmena svih proizvoda u listi
  • dodaj novi i izmeni postojeći proizvod
 • Lista proizvoda - U okviru ovog polja je potrebno izabrati listu proizvoda u okviru koje treba da se izvrši unos proizvoda
 • Fajl - U okviru ovog polja se vrši uvoz fajla.
Napomena: Excel faj se kreira na sledeći način:
                    - Prva kolona predstavlja šifre proizvoda koje je potrebno ubaciti u listu
Napomena: Fajl za uvoz proizvoda u liste ne sme imati prazne redove ili kolone! Primer ispravno kreiranog excel fajla možete preuzeti na linku.

Uvoz info podataka proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Proizvodi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Proizvodi kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Proizvodi

Korak 2: U gornjem desnom uglu potrebno je kliknuti na prečicu Uvoz info podataka proizvoda. Radi lakšeg snalaženja, na slici je prikazano gde se nalazi prečica na koju je potrebno kliknuti kako bi se izvršio uvoz info podataka proizvoda.

Korak 3: Klikom na dugme prikazano na slici, prikazuje se modal čija polja je potrebno popuniti kako bi se izvršio uvoz info podataka proizvoda:

Polja koja je potrebno popuniti objašnjena su u daljem tekstu.

 • Ubaci opis u kratak opis - obeležavanjem ovog polja omogućava se istovremeni unos kratkog opisa i opisa proizvoda
 • Tip uvoza podataka - U okviru ovog polja je potrebno izabrati tip uvoza podataka. Opcije su:
  • Upiši nove podatke a ne menjej sledeće - odabirom ovog polja uneće se svi novi podaci dok se stari neće menjati
  • Upiši nove podatke ali zanemari prazna polja - odabirom ovog polja uneće se svi novi podaci i zanemariti prazna polja tj proizvode kojima nije unet opis
  • Prepiši sve podatke u bazi i dodaj nove - odabirom ovog polja uneće se svi novi podaci tako što će se obrisati sve prethodno unete informacije o proizvodima 
 • Fajl - U okviru ovog polja se vrši uvoz fajla.
Napomena: Excel faj se kreira na sledeći način:
                    - Prva kolona predstavlja šifre proizvoda koje je potrebno ubaciti u listu
                    - Druga kolona predstavlja opis proizvoda
                    - Treća i četvrta kolona je prazna
                    - Peta kolona predstavlja naziv proizvoda
                    - Šesta kolona predstavlja kratak opis proizvoda
Napomena: Fajl za uvoz proizvoda u liste ne sme imati prazne redove ili kolone! Primer ispravno kreiranog excel fajla možete preuzeti na linku.

Unos istih opisa za veliku količinu proizvoda


Unos istih opisa za veliku količinu proizvoda se koristi u slučaju kada je broj proizvoda veliki a potpuno identični opisi se koriste. Data funkcionalnost će u mnogome olakšati unos opisa i obezbediti isti rezultat za samo nekoliko minuta. Ono što je potrebno uraditi odvija se u sledecim prikazanim koracima:

 

Korak 1: Kako bi postojao inicijalno unet opis koji će se prosleđivati na ostatak proizvoda potrebno je za jedan proizvod popuniti opis proizvoda. Da biste uneli opise proizvoda potrebno je pristupiti modulu Katalog i u okviru njega podmodulu Proizvodi nakon čega će se izlistati svi proizvodi koji su dostupni u panelu. Nakon odabira željenog proizvoda potrebno je pristupiti ažuriranju proizvoda klikom na  i u okviru polja za opis proizvoda uneti željeni opis. Detaljno objašnjenje za unos opisa proizvoda možete pronaći u okviru poglavlja Kreiranje novog proizvoda

Korak 2: Nakon unosa opisa proizvoda za jedan proizvod potrebno je kreirati excel fajl po sledećim pravilima

 • Prva kolona excel fajla predstavlja šifre proizvoda za koje je potrebno uneti identičan opis kao opis proizvoda unet u prvom koraku
 • Druga kolona excel fajla predstavlja šifru proizvoda čiji opis se kopira (proizvod unet u prvom koraku)
  Napomena: U okviru excel fajla je moguće uneti sve grupe proizvoda koje imaju iste opise. Potrebno je samo da pre unosa excel fajla svi predstavnici proizvoda (opisi koji su uneti u prvom koraku) imaju unete opise kako bi drugi prozvodi mogli da preslikaju unet opis. Primer excel fajla nalazi se na linku.

Korak 3: Nakon kreiranja excel fajla potrebno je pristupiti modulu Proizvodi i odabrati opciju prikazanu na slici:

Korak 4: Nakon klika na opciju Uvoz info podataka proizvoda pojavljuje se modal za uvoz prikazan na slici:

Kako bi se uspešno dodali opisi proizvoda potrebno je:

 1.  u okviru polja Tip uvoza podataka odabrati - Kopiraj opis iz drugog proizvoda
 2. U okviru polja Izaberi fajl odabrati excel fajl koji je kreiran u drugom koraku

Nakon klika na dugme Sačuvaj opisi proizvoda će biti uspešno uneti.

Import cena

Modal za import cena se koristi kako bi se na što lakši način importovale cene za sve proizvode u okviru web shop-a. Pored importa osnovnih cena postoji mogućnost importa stare cene. Kako biste uvezli cene proizvoda potrebno je da ispoštujete sledeće korake:

Korak 1: Najpre je potrebno kreirati excel fajl po sledećim pravilima:

 • Kolona A - kolona koja predstavlja šifru proizvoda
 • Kolona B - kolona koja predstavlja cenu proizvoda (cena proizvoda se unosi bez valute)
 • Kolona C - kolona koja predstavlja staru cenu proizvoda (cena proizvoda se unosi bez valute)
Napomena: excel fajl ne sme sadržati prazne redove i moraju biti ispoštovana gore navedena pravila strukture fajla. Prvi red u excel fajlu se ostavlja prazan. Primer excel fajla za import možete pronaći na sledećem linku.

Korak 2: Nakon uspešnog kreiranja excel fajla potrebno je u okviru modula Katalog odabrati dugme Import price for product kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Nakon odabira opcije za import cena otvara se modal za import cena. U okviru modala moguće je odabrati načine importa cena koji su objašnjeni u nastavku teksta. Modal je prikazan na slici:

Polja u okviru modala su objašnjena u daljem tekstu:

 • Katalog - u okviru polja katalog moguće je odabrati za koji katalog se unose nove i stare cene za proizvode. Na primer odabirom Kataloga za maloprodaju importuju se maloprodajne cene dok cene u veleprodaji ostaju nepromenjene. Ukoliko postoji samo jedan katalog u okviru web shop-a cene će biti inicijalno importovane za taj katalog
 • Tip - u okviru polja tip moguće je odabrati jedan od ponuđenih tipova:
  • Price and old price - odabirom opcije price and old price promene će se izvršiti i za staru cenu i osnovnu cenu proizvoda. Dakle, sistem će iz excel fajla uzeti vrednosti iz kolone B i C i primeniti ih za svaku od šifri proizvoda unetih u koloni A
  • Only old price - odabirom opcije only old price promene će se izvršiti samo za staru cenu proizvoda. Dakle, sistem će iz excel fajla uzeti vrednosti iz kolone C i primeniti ih za svaku od šifri proizvoda unetih u koloni A dok će vrednosti unete u koloni B zanemariti
 • Izaberi fajl - u okviru polja izaberi fajl potrebno je već kreirani excel fajl poslati na server.

Korak 4: Nakon uspešno odrađena prethodna 3 koraka potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj i cene za odabrane artikle će biti primenjene.