Logovi

Logovi

Logovi

Modul Logovi koristi se da beleži sve promene na sajtu i daje informacije o datumu kada su određene izmene kao i ko ih je izvršio u okviru modula.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Logovi potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Logovi kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Logovi, korisniku se prikaže modul za pregled izmena na sajtu kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Filteri - omogućavaju pretragu izmena na sajtu u odnosu na modul u okviru kog je izvršena izmena. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera. 
  2. Tabela za pregled i prikaz svih izmena od strane korisnika.

U okviru tabele za prikaz izmena nalaze se informacije:

  • ID -  kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru log-a
  • Modul - kolona koja daje informaciju u okviru kog modula je izvršena izmena
  • Akcija - kolona koja daje informaciju koja akcija je izvršena nad tim modulom
  • IP - kolona koja daje informaciju sa koje IP adrese su izvršene izmene
  • Log - kolona koja daje informaciju koji log je izvršen, tj. koja poruka je ispisana nakon akcije 
  • Datum - kolona koja daje informaciju o datumu izmena
  • Korisnik - kolona koja daje informaciju o korisniku koji je izvršio izmene