Prevođenje objekata na druge jezike

Prevođenje objekata na druge jezike

Prevođenje objekata na druge jezike

Kupci u okviru web shop-a često dolaze iz različitih delova sveta pa je samim tim potrebno kreirati sajt na više jezika kako bi se omogućilo i stranim kupcima da ne ometano prisupaju sajtu i poručuju robu. Višejezičnost u okviru web shop-a dovodi do toga da određene objekte treba prevesti na sve jezike. U okviru ovog poglavlja biće opisano koji su koraci prevoda objekata na više jezika.Svaki sajt se može kreirati na više instanci. Svaka instanca se može podeliti na više jezika.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Prevođenje objekata na više jezika u okviru jedne instance

Ukoliko je sajt kreiran u okviru jedne instance sama instanca se sastoji iz više jezika. Na slici je prikazano kako prepoznati da je sajt kreiran u okviru jedne instance:

Na slici je prikazan sajt koji je kreiran u okviru jedne instance - SRB koja se sastoji iz više jezika - rs, hr, ba, ro, mk. Sva setovanja urađena u okviru jedne instance se preslikavaju na svim jezicima. Dakle, potrebno je uraditi samo prevod i tako prilagoditi svim jezicima. Na primer, ukoliko je kreiran kostur menija za srpsku verziju on će biti preslikan na svim drugim jezicima s tim što će nazivi biti crvene boje. To što su nazivi crvene boje znači da je potrebno uraditi prevod. Na slici je prikazano kako izgleda kada je potrebno uraditi prevod:

Kao što se vidi na slici sve kategorije unete na srpskoj verziji nalaze se i na ostalim verzijama samo je tekst crvene boje. Ono što je potrebno uraditi je ažurirati kategoriju ili bilo koji drugi objekat na sajtu kome je potreban prevod i potom uneti prevod. Nakon urađenog prevoda prevedena kategorija ili neki drugi objekat na sajtu postaće crne boje što znači da je prevod uspešno urađen. Na slici je prikazan izgled listinga kategorija nakon urađenog prevoda:

 

Nakon odrađenog prevoda objekat će se prikazivati na javnom delu sajta. 

Svaki modul pri kreiranju ili ažuriranju ima mogućnost promene jezika. Prevod se vrši na isti način u okviru svakog odbjekta.

Napomena: Ukoliko je sajt kreiran na samo jednoj instanci, promenom jezika unosi se samo prevod za drugi jezik dok sadržaj ostaje isti. Npr. ukoliko je postavljena slika slajdera na srpskoj verziji ona će se prikazati na engleskoj i nije je moguće menjati. 

Prevođenje objekata na više jezika u okviru jedne instance

Ukoliko je sajt kreiran u okviru više instanci to znači da on u okviru svake instance može imati više jezika. Na slici je prikazano kako prepoznati da je sajt kreiran u okviru više instanci:

Na slici je prikazan sajt koji je kreiran u okviru više  instanci - SRB, BIH, MAK, HRT, MNE, RON koje se sastoje iz više jezika - rs, hr, ba, ro, mk. Sva setovanja urađena u okviru jedne instance se NE preslikavaju na svim jezicima. Dakle, potrebno je uraditi sva setovanja na svakoj verziji sajta. Na primer, ukoliko je kreiran kostur menija za srpsku verziju on neće biti preslikan na svim drugim instancama već će se kreirati novi. Razlozi za to su upravo ti da se omogući kreiranje sasvim različitog sadržaja na svakoj od instanici. 

Napomena: Svaka instanca u okviru sebe ima više jezika. Iako sajt na svakoj instanci ima mogućnost da se ponaša drugačije, u okviru jezika na posmatranoj instanci je potrebno izvršiti prevode kao što je objašnjeno u prethodoj stavci dokumentacije.