23.04.2020.

Šta je tehnički SEO i zašto je važan svakoj web prodavnici?

u SEO i Google analitika

Menadžeri web prodavnica pored plaćenih kampanja na Google-u i Facebook-u uglavnom koriste osnovni SEO kad rade na pojačanju vidljivosti svojih proizvoda na internetu, kao i na najvažnijem cilju - poboljšanju prodaje. Pri tome, fokusiraju se na istraživanje ključnih reči, podešavanje meta description-a, na interna i spoljašnja linkovanja i drugo.

Svi navedeni SEO segmenti su svakako bitni i kao deo veće celine donose poboljšanja za web prodavnicu. Međutim, to ni u kom slučaju nisu jedini elementi iz SEO sveta koji mogu da se primene u kampanji. Postoji čitav set naprednih SEO tehnika koje menadžeri često previde, a onaj koji se najčešće previdi je tehnički SEO.


Šta je tehnički SEO?
 

Tehnički SEO se odnosi na sve ono što jednoj web prodavnici omogućava da je Google robot bolje pretražuje (crawl-uje) i indeksira. Tehnički SEO, uz strategiju sadržaja i link building strategiju predstavlja tri stuba na kojima počiva uspešna SEO kampanja.

Po čemu se tehnički SEO razlikuje u odnosu na on-page SEO i off-page SEO?

Suštinski, SEO čine tri gradivna elementa: on-page SEO, off-page SEO i tehnički SEO. Svaki od njih je podjednako važan.

On-Page SEO

On-page SEO se odnosi na sadržaj koji ljudima i pretraživačima poput Google-a govori šta se nalazi na određenoj stranici. U to, između ostalog, spadaju alt tagovi na slikama, title tagovi, meta description-i, H-tagovi, imenovanje URLova, interna linkovanja itd.

Ono što je ključno je da svaka web prodavnica ima potpunu kontrolu nad svojim on-page SEOm.

Off-Page SEO 

Off-page SEO govori Google-u koliko je web prodavnica popularna i korisna kupcima.

Kako povećati tu popularnost?

Kroz dolazne linkove sa drugih sajtova ka web prodavnici (popularne backlinkove). Backlinkove možemo najjednostavnije shvatiti kao glasove poverenja. 

Kvalitet i relevantnost backlinkova su ključni. Količina ne. Evo zašto. 

Posmatramo dve web prodavnice koje žele da plasiraju isti proizvod kroz organski deo Google-a.

One se takmiče za pozicioniranje za određene ključne reči u Google-u, a koje su vezane za njihove proizvode. Ukoliko su obe web prodavnice jednake sa tačke on-page SEO, ona prodavnica koja ima više relevantnih linkova sa kredibilnih, relevantnih sajtova će biti bolje rangirana, imati veću vidljivost i posledično prodaju, u odnosu na prodavnicu koja ima manje relevantnih linkova sa kredibilnih sajtova. 

Dakle, 1000 nerelevantnih linkova vredi manje od 10 relevantnih.

Ključno je napomenuti da veb prodavnica nema potpunu kontrolu nad dolaznim linkovima i off-page SEO. Ono nad čime svaka prodavnica ima potpunu kontrolu je tehnički SEO.

Tehnički SEO

Sve ono što je kvalitetno urađeno sa on-page strane na web prodavnici pada u vodu ukoliko Google robot ima problema sa crawl-ovanjem sadržaja prodavnice ili ukoliko ga loše indeksira. 

Poput on-page SEO, svaka web prodavnica ima potpunu kontrolu nad tehničkim SEOm. 

Međutim, tehnički SEO je daleko složeniji za postavku. Same modifikacije i poboljšanja na njemu zahtevaju visoku stručnost kadra kao i preciznost prilikom implementacije.

 
Mnogi menadžeri ni ne znaju kako da provere da li im Google dobro crawl-uje web prodavnicu, niti znaju koliko proizvoda i stranica im Google nije indeksirao. 

Slika 1: problem sa crawl-ovanjem sajta 

Veoma čest slučaj kod prodavnica je da im Google ne indeksira više od polovine stranica i proizvoda. Dakle, bez jake osnove u tehničkom SEO, sav dobar sadžaj i proizvodi veb prodavnice neće biti dobro vidljivi u Guglu. Prodaja će slabo ići ili uopšte neće ići.

Osnove tehničkog SEO

Postoji nekoliko osnovnih stvari koje moramo da sredimo pre nego što počnemo sa tehničkom SEO analizom.


Slika 2: Hijerarhija tehničkog SEO

1. Verzija domena www ili bez-www

Domen je URL koji ljudi kucaju kako bi došli na sajt, kao što je recimo nbsoft.rs

Domen utiče na to da li će ljudi naći vašu veb prodavnicu kroz pretragu u Guglu i da li će moći da prepoznaju koji je vaš sajt u rezultatima pretrage.

Kada ste izabrali domen, potrebno je da Google-u kažete koju verziju domena želite da prikazuje u rezultatima pretrage, sa www ili bez-www. Na primer, ukoliko ste izabrali www.vassajt.rs umesto vassajt.rs, time jednostavno govorite Google-u da prioritet postavi na www verziju vašeg sajta i da na nju redirektuje sve posetioce koji dođu na taj URL bez-www. Ukoliko pak ne izaberete željenu verziju, www ili bez-www, to će zbuniti Google koji će potom vaš sajt da posmatra kao dva zasebna entiteta. To će svakako uticati na rapianje SEO vrednosti vašeg sajta.

Do skoro je Google u nekadašnjem Websmaster Tools, današnjoj Search Console, pitao webmastere da identifikuju koju verziju URLa preferiraju. Međutim od relativno skoro Google sam identifikuje i bira verziju koju će pokazati vašim potencijalnim posetiocima. Naravno i dalje je moguće postaviti željenu verziju URLa, s tim da se to radi kroz canonical tagove

U svakom slučaju, kada izaberete domen, pobrinite se da sve njegove verzije i varijante (www i bez-www, http i https, index.html (ukoliko imate) ili index.php) permanentno redirektuju na jednu željenu izabranu verziju.

2. SSL - Dokaz da je vaša veb prodavnica bezbedna za kupovinu

Verovatno ste već čuli za SSL sertifikat.

SSL ili Secure Sockets Layer, kreira sloj zaštite između servera i browsera, čineći da time sajt bude bezbedan.

Kada korisnik pošalje podatke vašem sajtu, kao što su plaćanje ili kontakt podaci, manja je verovatnoća da će te informacije biti presretnute ili hakovane ukoliko je SSL tu. SSL sertifikat je prisutan na domenima koji počinju sa "https://" umesto sa "http://" i ujedno imaju simbol katanca u URL baru.


Slika3: URL koji poseduje validan SSL

Slika 4: URL koji nije bezbedan, nema SSL
 
Dovoljno je reći da Gugl prednost daje bezbednim sajtovima. Preciznije rečeno, od 2020. se pravila postrožavaju toliko da će i sajtovi koji su bezbedni (imaju SSL), ali čiji svi delovi stranica nisu bezbedni (npr. pojedine slike i grafovi), biti penalizovani na taj način što im se nebezbedni sadržaj neće indeksirati.

Nakon što postavite SSL, potrebno je da migrirate sve ne-SSL stranice sa http na https. Koraci koje je neophodno da preduzmete su:

  • Redirektujte sve http stranice na https

  • Update-ujte sve canonical i hreflang tagove

  • Update-ujte URLove u XML sajtmapi (ukoliko je imate)

  • Setujte novu instancu u Google Search Console i u Bing Webmaster Tools za vaš domen sa https i pratite saobraćaj kako bi se uverili da je celokupan saobraćaj migriran i da nema rasipanja na http verzije sajta

 

U narednim člancima ćemo objasniti sve delove tehničkog SEO, počevši od crawlabilnosti, indeksabilnosti, renderabilnosti, zaključno sa klikabilnosti.

Slični članci

04.
Apr.
2018.
SEO i Google analitika
Kako poboljšati SEO - optimizaciju vaše internet prodavnice u cilju što boljeg pozicioniranja prilikom pretrage.